Trang chủ > Liên hệ chúng tôi
LIêN Hệ CHúNG TôI
TEL
Điện thoại
+86-28-65292119
TEL
Điện thoại
+86 17760459220
TEL
Số fax
+86-28-65292119
TEL
Địa chỉ nhà
Pitong Town, Pidu District, Chengdu City, Sichuan Province, 611730, China
  • Tên*

  • E-mail*

  • Điện thoại

  • Quốc gia

  • Thông điệp*

  • * Các lĩnh vực là bắt buộc